Blogg2023-03-28T09:27:51+00:00

Solfjeld spesialtilpassede vinduer

Vi har sett behovet for å lage tilnærmede like vinduer til vinduer i eldre bygg og bygårder, men med helt andre U-verdier. Konstruert på en måte som gjør at vi kan bruke andre typer glass, eller flere lag glass, som gjør at vinduet får en helt annen isolasjon enn tidligere...

24/04/2018|

Koblede vinduer

Koblede vinduer blir brukt som et godt alternativ til enkle vinduer. De er mer isolerende og samtidig som de ivaretar tidligere byggeskikk med gjennomgående sprosser og kittfals.

09/05/2016|

Vinduets stilarter

Tidsepokene kommer til syne ved husets byggestil konkretisert i utforming av fasaden med kledning, vinduer og dører.

19/02/2016|
Go to Top