Reproduksjon av eldre vinduer og dagens isolasjonskrav

For å møte behovet med å reprodusere vinduer så å si identiske til vinduer i eldre bygg og samtidig imøtekomme dagens isolasjonskrav har Solfjeld as utviklet et isolervindu med kittfals.

Vinduene kan brukes når byggeskikken krever kittfals utvendig og profilerte tresprosser og ramme på vinduets innvendige side. Slik vil utseende på vinduet ligger nært opp til tidligere tiders vindu, som gjerne var vinduer med enkle glass eller kobla vinduer med rammer med kittfals.

Kvalitetsvindu i kjerneved

Isolervinduet med kittfals har samme kvalitet i materialvalget som vinduene våre ellers. Materialene vi benytter til våre vinduer er heltre furu. På de hele lengdene av spesialskjært furu er den største delen av stykket kjerneved. Vi velger ut vindusmaterialene i produksjonen etter hvor det skal plasseres på vinduet, og har alltid kjerneved på utvendig side på vinduene. Furu kjerneved har vært benyttet i alle tider gjennom historien på grunn av vedens unike egenskaper.

Spesialtilpassede profiler etter vinduets stilart

Et av isolervindu med kittfals sine store fordeler er at produksjonen vår gjør det mulig å være fleksibel når det gjelder profilen på sprosser og innvendig ramme. Vinduet kan derfor tilpasses forskjellige stilarter ved at profilene lages tilnærmet like originalen.

Bankbygget Sparekassa i Arendal er restaurert med spesialvinduer fra Solfjeld AS

Ferdige resultatet av rehabilitering av Arendal og Omegns Sparekasse med Solfjeld isolervindu med kittfals.

Flere fordeler med Solfjeld isolervindu med kittfals

I tillegg til at vinduene kan leveres med ønsket profil på sprosser og ramme kan det levers 2-farget dersom det skulle være et ønske. Dette er også et vindu som er enkelt å holde rent siden det kun har to flater å vaske på.

Rehabilitering krever spesialtilpassede vinduer

Bevaringsmyndighetene er svært positive til vinduet og vi har levert isolervindu med kittfals til flere restaureringsprosjekter.

Vi kan blant annet nevne Trafo arkitektur sitt prosjekt med å rehabilitere Arendal og Omegns Sparekasse. Dette prosjektet, der Asle Thorsen As var entreprenør, vant Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernspris for 2015.

Vinduene i Arendal og Omegn Sparekasse har en spesiell profil innvendig som Solfjeld as reproduserte en kopi av slik at det nye isolervinduet med kittfals ble svært likt originalen.

Lillesand rådhus er et annet eksempel på et kjent bygg der isolervinduer med kittfals fra Solfjeld as ble benyttet til rehabilitering av bygget og vi laget kopier av de gamle vinduene med vårt isolervindu med kittfals. I dette prosjektet var det skyvevinder som ble kopierte.

Solfjeld AS har levert spesialvinduer til restaurering av Lillesand rådhus

Solfjeld isolervindu med kittfals.

I tillegg blir isolervindu med kittfals mye benyttet i både private nybygg og i restaurering av eldre, private bygg.

Bevaringsmyndigheter positive til isolervindu med kittfals

Antydningene fra Aust-Agder fylke når det gjelder bruk i private boliger i vernede områder er at vinduet kan brukes i tilbygg, men som erstatning i vernede bygg må det søkes for hvert enkelt tilfelle.

U-verdi isolervindu med kittfals

Vinduene kan leveres med 2 eller 3 lags isolerglass og har testet U-verdien på NTNU ned mot passiv standard med 3 lags glass.