Rehabilitering av bevaringsverdige bygninger

I riktig gamle dager var det kun enkel glass man brukte i vinduene. Man hadde ikke forutsetninger for å lage andre type vinduer som isolerte mer. Enkle glass har gjennomgående sprosser og kittfals, der sprossen og kittfalsen har en funksjon. De holder glasset på plass.

Varevinduer

På starten av 1900- tallet ble det mer vanlig at man monterte varevinduer for å isolere. Varevindu er en ramme med glass som blir satt på innsiden av vinduet slik at det blir 2 lag glass. Dette fører til at varmetapet blir vesentlig mindre. Man kan også sette inn varevindu med isolerglass eller annen type glass etter hvilket behov man har.

Varevindu med vingevrider antikk, dobbel

Varevindu med vingevrider

Koblede vinduer

Noen år etter varevindu ble tatt i bruk kom også koblede vinduer. Koblede vinduer har også 2 lag glass men rammene er hengslet sammen på sidene der den ytre rammen vanligvis har småruter mens den indre rammen er hel. Det vil si at det ytterste glasset har gjennomgående sprosser og kittfals slik som på et enkelt vindu. Rammene kan enkelt tas fra hverandre slik at man kan vaske i mellom glassene.

Koblede vinduer blir brukt som et godt alternativ til enkelvinduer. Det er mer isolerende enn enkle vinduer og samtidig som det ivaretar tidligere byggeskikker siden det har gjennomgående sprosser og kittfals. Dette gjør at huset får tilnærmet samme uttrykk som med enkle vinduer. Det innerste glasset i et koblet vindu kan være forskjellige typer glass.

Fasade

Fasade koblede Solfjeldvinduer

Isolervindu og isoler med kittfals

På 1950 tallet kom vinduer med isolerglass. Dette er ikke alltid ønskelig å bruke i eldre bygg da det vil se annerledes ut på bygget og man ønsker ikke å bruke vinduer som ikke tilhører tidsepoken. Mange forbrukere ønsker i dag å bruke vinduer med isolerglass med kittfals fremfor koblede vinduer siden vedlikeholdet i forhold til rengjøring blir enklere. Bevaringsmyndighetene ønsker å bevare byggeskikken mest mulig og godkjenner stort sett kun koblede vinduer i bevaringsverdige bygninger der det er sprosser i vinduene. Er det hele vindusflater uten sprosser er det enklere å få lov til å bruke isolervindu med kittfals.

Bankbygget Sparekassa i Arendal er restaurert med spesialvinduer fra Solfjeld AS

Ferdige resultatet av rehabilitering av Arendal og Omegns Sparekasse med Solfjeld isolervindu med kittfals.

Veileder. Uthavnene på Sørlandet. Tradisjon og vern.

Momenter som er viktige når det gjelder utskiftning av vinduer i bevaringsverdige bygninger er i følge boken ” Veileder. Uthavnene på Sørlandet. Tradisjon og vern” som ble gitt ut av Vest-Agder- og Aust- Agder fylkeskommune, i 2015:

”Nye vinduer skal i størst mulig grad være en kopi av eksisterende vinduer. Det nye vinduet må ha samme størrelse og form som det gamle. Antall rammer og sprosser må være likt i gammelt og nytt vindu, og størrelsesforholdet mellom glassflate og treverk må ikke endres.

Det nye vinduet må kunne åpnes på samme måte som det gamle. Post og losholt skal stå fast i karmen og sprossene i rammen skal i utgangspunktet være gjennomgående. Det anbefales at vinduet utføres som koblet vindu med gjennomgående sprosser og glass i kittfals ytterst. Andre løsninger, som Isoler med kittfals, kan i enkelte tilfeller anvendes.

En annen viktig detalj er avstanden fra underkant av vindusrammen til karmen. Avstanden er liten på gamle vinduer. Nyproduserte vinduer leveres med standard stor bunnklaring for å unngå at vann blir stående i spalten mellom ramme og karm. På bestilling kan bunnklaringen reduseres slik at vinduene får mer samme utseende som de gamle vinduene.

En annen viktig detalj er vindusrammens tilslutning til karmen. Mange, gamle vinduer har fals –rammen overlapper karmen. Dette er vanlig i vestre deler av Vest- Agder. Når nye vinduer skal lages som kopi av gamle vinduer, er dette en viktig detalj å ta hensyn til.

Nye vinduer bør utstyres med samme utvendige hengsler, beslag og hjørnejern som de gamle. Disse delene av vinduet er med på å understreke vinduets stilpreg.”

Boken ”Veileder. Uthavnene på Sørlandet. Tradisjon og vern.” er en nyttig bok for deg som har eldre hus. I den får du veiledning om alt når det gjelder restaurering av eldre bygg veldig lettfattelig og enkelt oppsummert.

Solfjeld vindu

Når det gjelder vinduer lager vi på Solfjeld as gjerne kopier og hjelper dere med hva som ligger i begrepene som bevaringsmyndighetene tar opp. Vi kan kopiere ditt eksisterende vindu både i forhold til størrelse, profiler, avstand mellom ramme og karm, fals, beslag og evt. andre detaljer som er viktig for ditt vindu. Vi produserer enkle vinduer, koblede vinduer, varevinduer og isoler med kittfals og spesialvindu med flere. Se mer om våre vinduer her. –alle vinduer med samme Solfjeld kvalitet.

Solfjeldvinduer kobla, fluktende vinduer og dør.

Solfjeldvinduer kobla, fluktende vinduer og dør.