Solfjeldvindu med 1700-talls vinduspost

1700-talls vinduspost

I tidligere tider hadde husene vinduer med enkelt glass.

Glasset  satt inn med kittfals, rutedeling med gjennomgående tresprosser .

Ekte sprosser : vinduene er pene både fra innsiden og fra utsiden.

Vi produserer fortsatt slike vinduer til bygninger uten krav til isolering : hus til sommerbruk, uthus, låver, båthus og

til  verneverdige hus som skal opprettholde sitt opprinnelige uttrykk.

 

Ønsker du tilnærmet samme utseende,  som samtidig ivaretar dagens isolasjonskrav ,  SE

*Solfjeldvindu kobla

*Solfjeldisoler med kittfals.

For bedring av isolasjonevnen – der opprinnelig vindu skal bevares , SE

*Solfjeld varevindu