Stueseksjonen er tilpasset pipemuren i stein.

Ujevn mur og plassnekring

Med plassbygget innredning kan du utnytte plassen i trange rom, smale nisjer og lave knevegger. Solfjeld er ekspert på spesialløsninger med millimeterpresisjon!

Vi lager innredning etter tegninger eller utvikler løsninger basert på dine ønsker og behov. Vi har erfaring og kreativitet – og lar oss begeistre av oppgaver som ikke har A4-løsninger!