Solfjeldvinduer er vakre, varige verdier –

 skapt av fagkunnskap, kresent valg av materialer, produktoppfølging og kundeservice.

Solfjeld as leverer kvalitet i 3. generasjon.